23.10 i 28.11 w Krakowie oraz 29.11 w Katowicach wspólnie z Aviva Investors Poland TFI zorganizowaliśmy Konferencje poświęcone w całości Ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych.